0รายชื่อจัดส่งจะupdateไว้ 10 วันล่าสุดนะครับ เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยตัว E คือการจัดส่งแบบEms.ไปรษณีย์ไทย

เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยPและSคือการจัดส่งโดยKerry Express

ขึ้นต้นด้วยTHคือการจัดส่งโดยFlash express


ส่งผ่านระบบ Ems เช็คสถานะได้จากเวปของไปรษณีย์ไทย   

http://track.thailandpost.co.th/tracking/  
หากพบปัญหาในการเช็คสถานะ หรือมีการจัดส่งล่าช้าเกิน3วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด)   

สามารถโทรสอบถามได้ที่ไปรษณีย์ไทย เบอร์ 1545 โดยแจ้ง Tracking number ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ครับ

หรือโทรเช็คได้ที่ไปรษณีย์ไทยสาขาปลายทางได้เลยครับ


Kerry เช็คสถานะได้ที่ 

https://th.kerryexpress.com/th/track/


Flash express เช็คสถานะได้ที่
https://flashexpress.co.th/


รายชื่อจะอัพเดทในช่วงเย็นของทุกวันที่มีการจัดส่งและจะอัพเดทเฉพาะรายชื่อที่สั่งซื้อโดยตรงกับทางร้านเท่านั้น


29/11/2023

SXF831400000984 อภิษดา

SXF831400000983 อัญชลี

TH01274XYA929A บรรจง  

28/11/2023

SXF831400000981 คุณกระสินธ์

SXF831400000980 นัธทวัฒน์ 

SXF831400000979 ฐิติ

TH20014XTVRH4L สุรศักดิ์  

27/11/2023

SXF831400000972 ธีระพงษ์

SXF831400000971 สุรกิจ

SXF831400000966 วรวิทย์

SXF831400000965 วุฒิดา

SXF831400000964 น.ส. สงวน

SXF831400000963 กฤษฎา

TH01364XNT3M6Aพศุตม์  

26/11/2023

SXF831400000962 อรรถพล 

SXF831400000961 ณัฐชัย

SXF831400000960 อรทัย

SXF831400000959 Narin  

SXF831400000958 คุณเต้

SXF831400000957 คุณหนึ่งฤทัย 

SXF831400000956 วิมลพรรณ

25/11/2023

SXF831400000955 Nathicha 

SXF831400000954 นาย จิรศักดิ์ 

SXF831400000953บัวสร 

SXF831400000952 คุณพฤธธนันท์ 

SXF831400000951 KONG K 

SXF831400000950 คุณพชร

SXF831400000949 พี่ตุ้ม

SXF831400000948 ชัยวุฒิ 

SXF831400000947 คุณพีรวิชญ์

24/11/2023

SXF831400000945 ภูริช

SXF831400000944 BTK Black Master

SXF831400000943 วรกิจ

SXF831400000942 คุณสุรศักดิ์

TH22074XAEP45C จีรภัทร 

23/11/2023

SXF831400000937 คุณณัฐกานต์

SXF831400000936 คุณคมพล

SXF831400000935 แพรวโพยม

SXF831400000934 ธนทัต

21/11/2023

SXF831400000929 ณัฐพงศ์

SXF831400000928 คุณศิวภิบาล  

19/11/2023

SXF831400000922 คุณกฤษณา 

SXF831400000920 นายจรูญศักดิ์

SXF831400000919 กิตติพศ
นายจรูญศักดิ์  

18/11/2023

SXF831400000917 ซีรี่

SXF831400000916 คุณทวินันท์  

17/11/2023

SXF831400000915 สุจิรา

SXF831400000914 สิริวิทย์

16/11/2023

SXF831400000912 ภิชชยุตต์  

15/11/2023

SXF831400000910 เกริกศักดิ์

SXF831400000909 อนุชิต

SXF831400000908 นนทวัฒน์

SXF831400000907 ราเชนทร์

SXF8314000009076 แตงโม

14/11/2023

SXF831400000904 คมพล

SXF8314000009042 ทัตพงษ์

SXF8314000009041 อาทิตย์

SXF831400000900 ชานนท์

SXF831400000899 ศุภชัย

12/11/2023

SXF831400000894 ณัฐนิชา

SXF831400000893 กันย์ณพิชญ์ 

SXF831400000892 ไซม่อน

SXF831400000891 จุลพงษ์

SXF831400000890 วิศวะ

11/11/2023

SXF831400000880 ชัยวุฒิ

SXF831400000881 ปรมัตถ์

SXF831400000882 นัธทวัฒน

SXF831400000883 พัลลภ

SXF831400000884 พระถิราวุฒิ

10/11/2023

SXF831400000877 รุจาภา

SXF831400000876 คุณพจน์

SXF831400000875 พระถิราวุฒิ

SXF831400000874 สพล

SXF831400000873 ธีรวัฒน์

SXF831400000872 อมรเทพ

SXF831400000871 อาทิตย์

SXF831400000870 ดนุช

SXF831400000869 ยอดธง

7/11/2023

SXF831400000858 พิเชฐ 

SXF831400000857 สิบเอกทวีสิทธิ์

SXF831400000856 ฐิติ

4/11/2023

SXF831400000846 อัฐภิญญา 

SXF831400000844 ณัฐศิษฏ์ 

SXF831400000843 อาสน์ทิพย์ 

SXF831400000842 ทศพร

SXF831400000841 ธวัชชัย

SXF831400000840 วิภาดา

SXF831400000839 ธิดารัตน์

TH01164UCRAK4A0 วีรศักดิ์

TH03064UCR3A0D ภาคภูมิ

3/11/2023

SXF831400000837 นวรัตน์ 

SXF831400000836 สราวุฒิ 

SXF831400000835 สุกัญญา 

2/11/2023

SXF831400000834 พิมพ์พลอย

SXF831400000833 บัวสร

SXF831400000832 อัครวุฒิ

SXF831400000831 สวัส

SXF831400000830 วารุณี

31/10/2023

SXF831400000818 สมรภูมิ

SXF831400000819 พลกฤต

SXF831400000820 พีระศักดิ์

SXF831400000822 ปราณี

29/10/2023

SXF831400000815  ศศิธร

SXF831400000813 ภัทรพล 

SXF831400000811 คุณบัวลอย 

SXF831400000810 กนกพร

SXF831400000808 โอภาส

SXF831400000807 ณัฐธนถัทร์  

28/10/2023

SXF831400000803  จักรรินทร์

SXF831400000801 เพชรอาภรณ์ 

SXF831400000800 ภาณุวัฒน์  

27/10/2023

SXF831400000799 คุณชัยพฤกษ์ 

SXF831400000798 คุณพงษ์วิทย์

TH52014TBQAD3A Wunchai  

TH54014TBQKX9G สมภพ 

TH47014TBQVA3O ณัฐวุฒิ 

26/10/2023

SXF831400000797 คุณพฤธธนันท์

SXF831400000796 นายจรณะ 

SXF831400000795 คุณศิวภิบาล 

SXF831400000794 อาร์ม   

25/10/2023

SXF831400000792 วรการ

SXF831400000788 อนาวิน

SXF831400000787 ดิเรก

SXF831400000786 Rattanyoo 

SXF831400000784 นัชชสิทธิ์  

24/10/2023

SXF831400000783 YueX 

SXF831400000782 นราธีป 

SXF831400000781 ณัฐ

22/10/2023

SXF831400000773 นางสาวสุภัตตรา 

SXF831400000772 ชวภัค 

SXF831400000771 อำนาจ

SXF831400000770 บุญเหนือ

SXF831400000769 กัลยา

SXF831400000768 สิริวิทย์ 

21/10/2023

SXF831400000765 ศิวะพงษ์ 

SXF831400000766 ศารทูล

19/10/2023

SXF831400000753 ถนัด 

TH05064SCTC85B ทักษ์ดนัย

18/10/2023

SXF831400000749 ทองปอน 

SXF831400000748 บุญญนัน 

SXF831400000743 ฐิติ

SXF831400000742 กฤษณ์

SXF831400000740 บดินทร์ 

SXF831400000741วิภา

SXF831400000738 สัจจพร

17/10/2023

SXF831400000734 ธเนตร 

SXF831400000733 นางสาวดิสรินทร์ 

SXF831400000731 วทัญญ 

SXF831400000730 สมยศ 

SXF831400000728 คมสัน 

16/10/2023

SXF831400000727 รักดี 

SXF831400000726 พฤธธนันท์ 

SXF831400000725 ภคพล

SXF831400000724 มันสิน

15/10/2023

SXF831400000723 อติกานต์

SXF831400000722 นายเทพรังสรร

SXF831400000721 น้ำมนต์

SXF831400000720  Nattapon 

SXF831400000719  นายณัฏฐวัฒน์ 

SXF831400000718 รอ กิ   

12/10/2023

SXF831400000709  คุณ วรรณกร

SXF831400000704 นที

SXF831400000705 Teerapong  

11/10/2023

SXF831400000690 ธนัช 

SXF831400000691 ธรากร

SXF831400000692 ชนัญชิดา

SXF831400000693 นายอมรเทพ  

SXF831400000694 อรรถชัย

SXF831400000695 ศรายุทธ

SXF831400000696 กมลวัลย์  

SXF831400000697 กันย์ณพิชญ์ 

SXF831400000698 โสภณ

SXF831400000699 สุนีย์

SXF831400000700 พีรพัฒน์ 

SXF831400000702 เจมส์สันต์  

10/10/2023

SXF831400000684 เมธี  

SXF831400000683 ณัฐชนน

SXF831400000682 ภาวินี  

SXF831400000680 ยุทธพล

9/10/2023

SXF831400000669 นางสาวสกุนา 

SXF831400000667 ภคพล

SXF831400000666 ณัฐศิษฏ์ 

SXF831400000665 สุกิจ 

SXF831400000663 ปทุมเกตุ

SXF831400000662 นายพงษ์พันธ์

SXF831400000661 วุฒิชัย  

7/10/2023

SXF831400000654 Tk

SXF831400000652ภัทรา

SXF831400000652 ณัฐนันท์

TH01174QS0942B2 นิธิกร

TH01414QQAR79D จคุรงค์

TH04034QQ9A73A1 คุณตาล  

6/10/2023

TH20024QMCBE8F พรพรรณ 

TH03024QMBR17B สถาพร

SXF831400000644  กัญญารัตน์

SXF831400000643  ธารา

SXF831400000642 เกรียงไกร 

5/10/2023

TH01474QEPXQ1A1 ธีระภัทร์

TH03064QF39V0G นิอัรฟาน

SXF831400000641 คุณทวินันท์ 

SXF831400000640 คุณวชิระ 

SXF831400000639 จรุพัฒน์ 

SXF831400000637 เฉลิมชัย 

SXF831400000636 นาย จีรพันธ์ 

SXF831400000635 อติกานต์

4/10/2023

SXF831400000633 ส.ต.วิทยา 

SXF831400000631 พระคมกริช 

SXF831400000630 เอกลักษณ์ 

SXF831400000628 กัลยา 

TH01394Q9PSG6E เทวินทร์

3/10/2023

EB936141733TH ปาริชาติ 

EB936132793TH    อนุวัฒน์ 

EB936132569TH    อรรถพล 

EB936091436TH    ปรัชญ์ 

EB936091025TH    นายภัสชัย

EB936090824TH    อภิวิชญ์ 

EB936090501TH    นางสาวศกลวรรณ

SXF831400000626 พรกิตติ์ 

TH01084Q6V6C4B วชิระ  

2/10/2023

EB936021302TH    น.สพ ชมต์ 

EB936009774TH    พีรพัฒน์ 

EB936005772TH    นายนนทพันธ์ 

EB936005123TH    กรรัช 

EB935923950TH    น.ส.ศศิกานต์ 

EB935919399TH    น.ส.พัชรธร 

EB935915511TH    ภัทรภณ 

EB935915485TH    Anas 

EB935915468TH    โตั 

EB935914935TH    แหวน  
TH03024Q06HG7Aนายชยิน 

1/10/2023

TH20014PTU6G3G0 ปิยวัฒน์

TH47014PTUY84D เชษฐ์ธนพล

TH31084PTUM39E คุณากร 

30/9/2023

EB935710518TH ปิยะวงศ์ 

EB935710504TH ยศวรุตม์  

EB935710478TH  พันธชา 

SXF831400000622 น.สพ.ชมต์

SXF831400000621 นางพรพิมล  
SXF831400000620 นายภานุวัฒน์
SXF831400000619 จันทนา

TH16024PNMHB3A ผ่องศรี

TH15024PNX0P2L นายโสภณ

29/9/2023

EB935653815TH ดวงนภา  

EB935627458TH ณัฐกิต 

EB935627206TH ชนาสิน 

EB935626744TH เอมนิกรณ์ 

EB935624730TH ทวินันท์

TH01504PHDZK4B1 อนุธิดา  

28/9/2023

EB935493610TH ณัฐณิชา  

EB935464406TH วิชัย  

EB935463286TH พีรวิชญ์ 

th34054PB0CC8a วุฒิศักดิ์ 

SXF831400000614 อภิษดา 

27/9/2023

EB935358478TH นนท์ชญาน์  

EB935336755TH โอรส

26/9/2023

EB935265382TH นวลปรางค์ 

EB935265250TH นายศรัณย์ญู  

EB935265073TH จ.ส.ท.สิทธิโชค 

EB935260941TH ทวินันท์

24/9/2023

TH09054NRF492A นัชชา

TH31134NREXY0N วชิรวิทย์

23/9/2023

TH41084NNXKY8B ธนัชชา

TH03064NN9G57D ขจรศักดิ์

TH01144NN7K00B ณัฐวุฒิ

TH45074NN6T80Lจักรพันธ์

SXF831400000597 วรัญชิต 

22/9/2023

EB934810466TH นายภาคภูมิ  

EB934790143TH  ทวินันท์ 

EB934790090TH ศิวบาล 

EB934788652TH อาภาพร  

EB934788391TH ธงชัย 

EB934788374TH  บี พัฐสิยา, 

21/9/2023

EB934722205TH จิรเมธ 

EB934615161TH วิศวะ 

EB934613611TH นลิน  

EB934611584TH ยุทธนา 

EB934611125TH กมลชนก  

EB934539329TH กิตติสุข

TH17024NCNA93E ยศภัทร

TH01184NB1XD3A2 นุชฑามาศ 

19/9/2023

EB934399272TH อนุรัตน์  

EB934396112TH อนันต์ชัย 

EB934338004TH อานัส  

TH22014N3R5X6Fศตายุ

18/9/2023

TH04014MVKKZ9M วาทิต

TH63024MVKJA3D อรรถพล

17/9/2023

TH26064MS76J4M นางสาวสายทอง

TH15064MS7CM1J ภูมิภัทร

TH21034MTB4W9F นายวรากร

TH03014MU4JU2G เด็กชาย บังอร

TH27204MU5968H อดิศร

16/9/2023

Th61014MQ4CE6E สุรกานต์ 

EB934011086TH เอกรัฐ

EB934010960TH วรัญญู 

EB934010430TH นนท์ 

EB934010426TH อดิเทพ  

TH37184MPU0R7A พัตยศ

15/9/2023

EB933957615TH นายสมชาย 

EB933922086TH ธนวิษณ์ 

EB933920978TH เขมทัต  

14/9/2023

EB933796900TH กิตติพัฒน์ 

EB933785782TH บังอร 

EB933780799TH ยูริสุกี้ 

EB933780516TH วัศพล

12/9/2023

TH28184M45T84C คุณวรากร

EB933578811TH วรเมธ  

EB933578459TH กิตติพัฒน์ 

EB933578207TH กัญญารัตน์  

EB933577572TH อนันต์  

EB933577127TH จิราวรรณ 

EB933529594TH ธนกฤต 

EB933529563TH สายธาร 

EB933529492TH รัศมี 

EB933529360TH อัตติยะ 

11/9/2023

EB933448516TH    ปณิธิ 

EB933445506TH    ซุลกอรไน 

EB933443023TH    วิรยุทธ 

EB933431436TH    พฤทธนันท์ 

EB933405762TH    ณัฐกิตต์ 

EB933384360TH    สุชาดา 

EB933383775TH    สุรสิทธิ์, 

EB933382885TH    ธนัช 

EB933382752TH    นายสาธิต 

EB933379841TH    ชัชพงศ์ 

EB933379679TH    อรนุช,  

EB933379395TH    พรชีวา 

EB933379285TH    น.ส.พัชรธร 

EB933379183TH    น.ส.ศศิกานต์ 

EB933376920TH    อติเรก 

EB933217319TH    นฤเบศ 

10/9/2023

TH16014KRABV5J พิสิษฐ์

TH01224KR5VE5C1 สุพงษ์

TH26064KQXPD5M นางสาวสายทอง

TH01184KQXHD3A2 นุชฑามาศ

TH01284KQU6P1B1 นายอนุพงศ์  

9/9/2023

SXF831400000553 ทวินันท์

EB933217336TH นายศรีรัฐ 

EB933217322TH ธนวัฒน์ 

EB933217305TH วรพร  

EB933217251TH ร่มไทร 

EB933187855TH ปนัดดา

TH01384KJ7NU0B พูนศักดิ์  (Flash)

8/9/2023

SXF831400000551 อภิษดา  

SXF831400000550  ลินลชา (cod193)

SXF831400000549  อัมพวรรณ

EB933164236TH ประชา 

EB933105944TH ธีรดนย์  

7/9/2023

EB932977931TH สิรินญา 

EB932977830TH ปัญจพล 

EB932977786TH Chaipat 

TH04064K6WPS8B1 วีรศักดิ์

TH38104K6QEX9D เปรม

6/9/2023

EB932859055TH อภิรดี 

EB932858700TH เจนณรงค์ 

EB932849416TH charnnon 

EB932849380TH อุดมยศ

5/9/2023

EB932774094TH    เอกนรินทร์ 

EB932764738TH    คุณ พุฒิพงศ์ 

EB932756970TH    เกียรติศักดิ์ 

EB932756691TH    ชินวัตร 

EB932756250TH    อาทิตยา 

EB932755798TH    จิรายุทธ, 

4/9/2023

EB932632017TH    พฤทธนันท์ 

EB932563170TH    วันนา 

EB932558585TH    ธรรมนูญ

EB932558475TH    ชาญชัย 

EB932557055TH    ธัญญรัตน์ 

EB932556973TH    ศิริพงษ์ 

EB932556735TH    พรพรหม 

EB932556430TH    วิชัย 

EB932554270TH    ประกาศิต 

EB932504344TH    น้ำ นิกรรัมย์

3/9/2023

TH01014JJ3JK9B1สมชาย

TH54014JJ2BM9P ภุมพรินทร์ 

TH01184JH7HP2A1 ทศพร

2/9/2023

SXF831400000532 อภิสรา 

TH02044JDWM27N สมพงค์ 

EB932357938TH นางดวงมณี  

EB932357924TH ศิวกร 

1/9/2023

EB932301797TH นายชำนาญ 

EB932300641TH แวสุไลมาน 

EB932287980TH สมญาฐากูรคุป 

EB932286255TH อํานวย  

EB932285290TH บวรวิช  

EB932283444TH ช่างเส็ง


Copyright ® 2019 ketshopweb.com